ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα Ακαδημίας (για πληροφορίες/εγγραφές) 
Τηλ. σταθερό: 2310 309939
Τηλ. κινητό: 6981047055

Διεύθυνση γραφείου: Αθ. Γιαννούση 1, Πυλαία, 54250, Θεσσαλονίκη
Email: info@gbacademy.gr

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σταθερό: 2310309939 / Κινητό:6981047055

Σταθερό: 2310309939
Κινητό: 6981047055

Αθ. Γιαννούση 1, Χαριλάου 54240 Θεσσαλονίκη

Αθ. Γιαννούση 1, Χαριλάου
54240 Θεσσαλονίκη